Kupując mieszkanie we współpracy z pośrednikiem, powinniśmy zatroszczyć się o nasze prawa. W umowie wyraźnie zapisane muszą być informacje personalne pośrednika, numer jego licencji, dane kontaktowe. Najistotniejszy jest numer zezwolenia ponieważ, aby móc pracować w tym zawodzie trzeba przejść odpowiedni kurs i szkolenia, jak również zdać egzamin, który pozwala na wpisanie do krajowego rejestru pośredników nieruchomości. W dokumencie powinniśmy zawrzeć zakres działań jakie wykona dla nas pośrednik. Przede wszystkim zajmie się on wyszukiwaniem ofert oraz ich prezentowaniem. Dopilnuje najważniejszych formalności związanych z możliwą transakcją, jak również pomoże w kontakcie z właścicielem nieruchomości. Do tego w ramach umowy, może skontaktować nas z bankiem kredytującym zakup nieruchomości.W trosce o nasze sprawy nie możemy dopuścić do współpracy z pośrednikiem, który będzie naciskał na zawarcie w umowie zapisu o wyłączności, szczególnie jeżeli chcemy korzystać z ofert kilku pośredników. Zawarcie tej klauzuli zamyka dla nas drzwi do współpracy z innymi pośrednikami, a nawiązanie jej będzie oznaczało zerwanie umowy z pośrednikiem. Pośrednik może chcieć umieścić w umowie karę za odstępstwo od zawartej umowy. Jako że współpracę nawiązujemy na konkretny lub nieokreślony czas, należy zabezpieczyć się możliwością jej wcześniejszego zerwania, jeśli np. uznamy, że nakład pracy pośrednika jest niewystarczający. Zawieranie klauzuli o możliwości zapłacenia kary na rzecz pośrednika nieruchomości w razie zerwania umowy jest niedozwolone. Pośrednik może naciskać chcąc zapisać w umowie zapis o pełnej wyłączności. Dzięki temu może się od nas domagać wynagrodzenia nawet w przypadku, jeżeli nieruchomość wyszukamy jak również kupimy nie korzystając z jego pomocy. Jest ona szczególnie niekorzystna dla kupującego, ponieważ mimo braku efektów pracy pośrednika, będą zmuszeni oni opłacić jego pracę.Pośrednik ma możliwość domagać się zapłaty od nas, nawet po długo po zakończeniu umowy. Ma to miejsce, jeśli w umowie umieszczony będzie odpowiedni zapis. Jeżeli zakupimy mieszkanie, które nam on przedstawił, a do tego kontaktował nas z właścicielem, ma on pewne prawa do roszczeń. Dodać jednak trzeba, że zawarcie takiego podpunktu w porozumieniu wymaga przyzwolenia obydwu stron. Dobrze więc dogłębnie analizować dokumenty które podpisujemy.


Komentarze: