Kiedy człowiek uzyska w schedzie nieruchomość, można powiedzieć, iż jest wielkim szczęściarzem - wszakże ceny lokali w bieżących czasach są obłędne. Wskazane jest pamiętać, iż scheda po familii w linii prostej nie podlega opodatkowaniu, niemniej jednak jeśli chcemy zbyć nieruchomość w czasie pięciu lat od jej nabycia, również w postaci schedy, to powinniśmy od tej sprzedaży zapłacić osiem procent podatku. Gdy otrzymaliśmy majątek w spadku i nie ponosiliśmy tu żadnych wydatków to i tak ten ośmioprocentowy podatek jest niewielki. W końcu dostaliśmy w prezencie własność wartą nie mniej niż 120 tysięcy złotych, bo za tyle mniej więcej można obecnie sprzedać, zakupić kawalerkę w średnim standardzie. Jeżeli był problem dziedziczenia, to czasem jest tak, że lokal dzieli się na części, aczkolwiek oczywiście nie fizycznie, a dokument notarialny rozgranicza procentowy udział w nieruchomości. Gdy pragniemy ten dom wynająć lub zbyć, dzielimy się pieniędzmi podług procentów z umowy notarialnej. Podatek od zbycia również parcelujemy na spadkobierców według ich udziałów w nieruchomości. Po pięciu latach od kupienia spadku, gdy potrzebujemy sprzedać nieruchomość, wspomniany ośmioprocentowy spadek nas nie dotyczy. Podatek ma za zadanie powstrzymać działania mające na celu zbyt duży wzrost cen lokalów, tzn. aby nikt nie skupywał masowo mieszkań z rynku wtórnego i nie ustanawiał wyższych, sztucznie pompow3anych cen na nieruchomości. Z tego punktu widzenia podatek ten jest właściwie naliczany, ponieważ zapobiega zapaści na rynku nieruchomości.


Komentarze: