Nie ma łatwiejszego zysku niż użyczenie swojego mieszkania innym osobom. Najlepiej gdy zamieszkujemy w mieście uniwersyteckim i tutaj wynajmujemy własne m studentom. Jeśli zamieszka ich na przykład dwoje albo troje, to dochody z wynajmu będą duże. Taka własność będzie na siebie zarabiała. Pomnijmy tylko a by podzielić się zyskami z urzędem skarbowym, w razie pretensji, kłopotów czy innych kłopotliwych okoliczności możemy liczyć się z dość dużą grzywną za uzyskiwanie korzyści materialnych nie rozliczając się z podatku. Powróćmy jednak do naszych nieruchomości. Rynek wynajmów {ożywia się|aktywizuje się|budzi się|przyspiesza|reanimuje się w dużym stopniu w końcowych dniach sierpnia i trwa przez cały wrzesień. W tym czasie uczniowie pospiesznie wypatrują lokalu dla siebie, gdyż jak wiadomo w akademikach nie ma tylu wolnych pokojów a i należy się dostosować do konkretnych, odgórnie narzuconych rygorów."i:1s:1698:


Komentarze: