Projektując domy mieszkalne powinniśmy skupić się nade wszystko na funkcjonalności przeprowadzanych rozwiązań, użyteczności i wytrzymałości spożytkowanych surowców. Biorąc pod uwagę bryłę bloku istotny jest kształt korytarza, format stopni, wysokość i proporcje pokojów, ich doświetlenie. Nadzwyczaj istotne jest dobrane rozlokowanie pojedynczych sprzętów w lokalu, utworzenie przykładowo ciągu roboczego w kuchni w takiej formie, aby osoba tam krzątająca się nie robiłaby zbędnych manewrów opóźniających robotę i skutkiem tego wpływających na ergonomikę toku zajęć. Znaczącym wymogiem, który musimy osiągnąć projektując powierzchnię własnej kuchni (jak również kuchni w gastronomii takich jak te w pizzeriach i stołówkach) jest przystosowanie urządzeń i maszyn oraz otoczenia pracy do psychofizycznych cech i potencjału jednostki, która będzie w takim miejscu pracować. Z tej racji wszystkie zadania odbywają się sprawniej. Ważne jest też zachowanie reguł bezpieczeństwa. Tak więc urządzając swoje gniazdko postarajmy się wyeksploatować przestrzeń przemyślanie i harmonijnie z kanonami dobrego gospodarowania przestrzenią bytową."i:2s:1893:


Komentarze: