W tej chwili propozycje inwestorów są porządnie zaplanowane przez co bardzo funkcjonalne. Budynek wolnostojący murowany czy z prefabrykatów Obecnie możemy dokonać wyboru pomiędzy domem budowanym z bloczków i betonu a opracowanym z prefabrykatów. Zastosowanie drewna do budowy jest z wielu przyczyn opłacalne. Można w zasadzie zakomunikować, że posiada tylko pozytywy. Lekkość sprawia, że możemy budynek z drewna wybudować na miękkim podkładzie. Trwanie budowy jest znamiennie krótszy niż konwencjonalnego budynku. Energooszczędność drewnianego domu osiąga się dzięki bardzo dobrym wskazaniom. Jest to istotne w momencie gdy gaz drożeje. Podnosi się również świadomość ekologiczna. Ponadto dzisiaj trzeba uzyskać odpowiednie parametry ekologiczne dla nowego budynku. W przypadku domu z prefabrykatów jest to nietrudne. Potencjalni nabywcy zwracający uwagę na wygląd domu nie powinni bać się – użycie gotowych części nie musi być barierą dla wyobraźni konstruktora i także nabywcy.


Komentarze: