Place rekreacyjne dla dzieci, jak wiemy, są różne. W dzisiejszych osiedlach, które często są zielonymi enklawami ładnie zaprojektowanymi, place dla dzieci są wyposażone w zadbanego i w głównej mierze bezpieczne urządzenia. Często sąsiedztwo domu jest dozorowane, toteż automatycznie bezpieczeństwo na placu wzmacnia się. Osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych to także usprawniające powszednią egzystencję młodym mamom – jak również niepełnosprawnym jednostkom – podjazdy i małe krawężniki. To na pewno jest niezmiernie ważkim składnikiem postępowych osiedli. Place rozrywki są nieraz dobrane do osób w starszym wieku, bo przecież i takie tam osiedlają. Osoby starsze mogą przy sposobności czuwania nad wnuczkiem rekreacyjnie spędzić kilka godzin. Aczkolwiek po jakimś okresie eksploatacji sprzęt nieszczeje i wymagają renowacji. Stają się wówczas zagrożeniem dla użytkujących je milusińskich. Nietrudno wtedy o nieszczęśliwy wypadek. Zatem prace konserwatorskie powinno się robić systematycznie i domagać się od zarządcy dotrzymywania terminów.Cudze zlekceważenie czy zaniechanie może być bowiem powodem tragicznego wypadku. Znacząca jest świadomość zagrożeń, jakie biegną ze strony nie reperowanych urządzeń dla dzieci, ale istotne jest zapobieganie nieszczęściom. Przewidywanie zdarzeń i dojrzałość w tym bezsprzecznie pomoże. Dzisiejsze osiedla winny w takim razie realizować wymagania każdego mieszkańca, bo każdy winien się tam czuć u siebie. Lokatorami osiedla są bowiem obywatele zdrowi ale również niepełnosprawni czy zaawansowane wiekowo. Każdy jest równoważną częścią społeczności.


Komentarze: